Заключителна пресконференция по проект СВ007.1.31.126

На 18.06.2019 г. в град Перник ще се проведе заключителна пресконференция по проект СВ007.1.31.126 „Съвместна тренировъчна програма за управление и превенция на горски пожари“, финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество Interreg IPA CBC България-Сърбия.

Конференцията ще започне в 11:00 часа в сградата на Хотел "Елит". От 13:00 часа в близост до хотела ще се проведе демонстрация на доставените по проекта специализиран противопожарен автомобил и оборудване за гасене на горски пожари.