Резиме пројекта

Општи циљ пројекта представља обезбеђивање високог нивоа спремности, ближе сарадње, и размене знања и добрих пракси у области превенције и управљања шумским пожарима од стране специјализованих државних и образовних институција Бугарске и Србије путем паралелног развоја и имплементације конкретних захтева, мапа, процедура, и обука. Њихов циљ је побољшана координација и управљање заједничким реа

Fire picture

Съвместна стратегия за управление на горските пожари, изготвена в изпълнение проект CB007.1.31.126 „Съвместна тренировъчна програма за превенция и управление на горски пожари“, одобрен за финансиране по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Сърбия .

Прочетете цялата стратегия!

Events

Съвместни обучения на терен на български и сръбски студенти по проект СВ007.1.31.126

На 10 и 11 юни 2019 г. в град Перник, Република България Участие ще вземат общо 30 студенти..

Read More

Начало на съвместните обучения по проект СВ007.1.31.126 „Съвместна тренировъчна програма за превенция и управление на горски пожари“

НВ периода 14-20 юни 2018 г. във факултета по безопасност на труда ...

Read More

12/02/2018 среща на екипа за управление на проект CB007.1.31.126.126

На 12 февруари 2018 година в сградата на РСПБЗН-Перник в гр. Перник,...

Read More

Новини

На 18.06.2019 г. в гр. Перник се проведоха последните събития по проект СВ007.1.31.126

„Съвместна тренировъчна програма за управление и превенция на горски пожари“, финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество Interreg IPA CBC България-Сърбия...

Read More

Заключителна пресконференция по проект СВ007.1.31.126

На 18.06.2019 г. в град Перник ще се проведе заключителна пресконференция по проект СВ007.1.31.126..

Read More

На територията на Област Перник бяха проведени две 2-дневни съвместни обучения

В периода 10-13.06.2019 г. на територията на Област Перник бяха проведени две 2-дневни съвместни обучения на терен за студенти по Проект СВ007.1.31.126 ...

Read More

Partners

Academy of the Ministry of Interior (AMoI)

The Academy of the Ministry of Interior is an independent legal entity funded by the Government and granted with a university status. It is established as such by a Decision of the National Assembly of Bulgaria (St. Gaz. Nr. 62/25.06.2002). Its latest institutional accreditation is dated 03.10.2013 and is provided for a period of six years.

Directorate General Fire Safety and Civil Protection –Ministry of the Interior (DGFSCP-MoI)

Directorate General Fire Safety and Civil Protection (DGFSCP), Bulgaria is responsible for fire safety, rescue and protection of the population in cases of fires, accidents and emergency situations pursuant to Ministry of the Interior Act and Disaster Protection Act.

University of Nis, Faculty of Occupational Safety in Nis

Faculty of Occupational Safety (FOS), University of Nis is a modern, dynamic academic institution. It is one of the leading educational and research institution in Serbia covering occupational safety, fire protection, emergency and environmental issues. Presently, Faculty has 55 full-time, academic staff members.