В град Перник, Република България ще се проведат съвместни обучения на терен на български и сръбски студенти по проект СВ007.1.31.126

На 10 и 11 юни 2019 г. в град Перник, Република България ще се проведат съвместни обучения на терен на български и сръбски студенти по проект СВ007.1.31.126 „Съвместна тренировъчна програма за превенция и управление на горски пожари“, одобрен за финансиране по програма Interreg IPA България-Сърбия. Обученията ще се проведат в сградата на РСПБЗН-Перник и в околностите на яз. Осломе. Участие ще вземат общо 30 студенти от Факултета по безопасност на труда при Университета в гр. Ниш и факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“ при Академията на МВР.

По време на обученията студентите ще имат възможност да се запознаят с възможностите на новодоставеното по проекта оборудване за ликвидиране на горски пожари и да отработят съвместни действия в екипи за работа с него.