Начало на съвместните обучения по проект СВ007.1.31.126 „Съвместна тренировъчна програма за превенция и управление на горски пожари“

В периода 14-20 юни 2018 г. във факултета по безопасност на труда при Университета в гр. Ниш, Република Сърбия се проведоха първите съвместни обучения по проект СВ007.1.31.126 „Съвместна тренировъчна програма за превенция и управление на горски пожари“, одобрен за финансиране по програма Interreg IPA България-Сърбия. Целта на проекта е подобряване на общата готовност, по-тясно сътрудничество и обмен на знания и добри практики за превенция и управление на горски пожари от българските и сръбските специализирани национални и образователни институции посредством съвместно разработване и прилагане на специфични изисквания, картографски материали, процедури и обучения. За постигане на целта и като краен етап на изпълнението на проекта бяха проведени общо три обучения:

- Две съвместни двудневни обучения на курсанти от факултет ПБЗН при АМВР и студенти от факултета по безопасност на труда при Университета в гр. Ниш;

- Едно съвместно еднодневно обучение на представители на общини от трансграничния регион.

Общо 60 курсанти и студенти, както и 10 представители на общините преминаха обучение. Те имаха възможност да се запознаят с новодоставеното лабораторно борудване за извършване на изследвания, свързани със свойствата на веществата и материалите при пожар. Бяха извършени лабораторни изследвания и обработка на резултатите от тях. Обученията продължиха със запознаване с възможностите на специализиран софтуер за обучение за действия при горски пожари.

По време и на трите обучения имаше предвидено време за провеждане на дискусии и културен обмен между участниците.