12/02/2018 среща на екипа за управление на проект CB007.1.31.126.126

На 12 февруари 2018 година в сградата на РСПБЗН-Перник в гр. Перник, Република България, се проведе среща на екипа за управление на проект CB007.1.31.126 “Съвместна тренировъчна програма за превенция и управление на горски пожари” (“Joint Training Programme for Forest Fire Prevention and Management”).

Домакин на срещата беше доц. д-р Валентин Чочев - заместник-ректор на Академията на МВР. 

По време на срещата бяха дискутирани различни въпроси, свързани с текущото състояние на проекта и напредъка на всеки партньор, състоянието на стартираните тръжни процедури и др. Основен акцент в разговорите бяха предстоящите обучения по проекта и готовността на всеки един от партньорите за тяхното провеждане.

Проведената среща и взетите решения ще дадат възможност за качествено изпълнение на някои от основните дейности по проекта, а именно провеждането на съвместни обучения на студенти и специалисти от сферата на превенцията и управлението на горски пожари в трансграничния регион.