На 18.06.2019 г. в гр. Перник се проведоха последните събития по проект СВ007.1.31.126

На 18.06.2019 г. в гр. Перник се проведоха последните събития по проект СВ007.1.31.126 „Съвместна тренировъчна програма за управление и превенция на горски пожари“, финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество Interreg IPA CBC България-Сърбия.

На закриващата пресконференция бяха представени постигнатите по проекта резултати от всеки проектен партньор и изпълнените индикатори. Беше представен изработения по проекта филм, свързан с управлението и превенцията на горски пожари.

След пресконференцията беше проведена демонстрация с част от доставеното по проекта оборудване. Група от професионални пожарникари представи пред гостите възможностите на доставения по проекта специализиран противопожарен автомобил и оборудване за ликвидиране на горски пожари. След демонстрацията беше предоставена възможност гостите да се запознаят отблизо с оборудването.